Till rättighetskommitén

 

 

2010 blev Västra Götalandsregionen del av det utökade förvaltningsområde för finska språkets och fick stöd från staten i det ändamålet.

 

Västra Götalandsregionen har på ett föredömligt sätt varit i framkanten när det gäller minoritetspolitiken. Regionens referensgrupp för nationella minoriteter bildades 2006 och har haft kontinuerliga möten med regionens ledning.

 

Efter valet 2010 bildade regionen en kommitté för rättighetsfrågor som har hand om regionens referensgrupp för nationella minoriteter, numera samrådsgrupp för nationella minoriteter.

 

För att komma i takt med de snabba förändringarna som sker i minoritetspolitiken är det framsynt för regionen att lägga fram ett eget minoritetspolitiskprogram för det finska språket. Syftet med programmet ska vara att förstärka minoritetens egenmakt. Programmets huvudmål ska vara stödja åtgärder som riktar sig till förstärkning av finska språket inom regionens område.

 

Några förslag som regionens minoritetspolitiskprogram för finska språket kunde innehålla:

 

      - Budgetanslag för finska språket förvaltningsområde, som skulle innefatta:

 

              - stöd till finskspråkig kultur

                        - teater- och musik turné

 

- seminarier om det utökade förvaltningsområde för regionens kommuner som är med i utökade förvaltningsområde

 

              - stöd till finskspråkiga regionala organisationer

              - stöd till finskspråkiga regionala kulturevenemang

 

      - Statens förvaltningsområdesstöd till regionen skall inkluderas i budgetanslaget

 

 

Vi, finskspråkiga delegater av samrådsgruppen för nationella minoriteter, föreslår att kommittén för rättighetsfrågor tillsammans med finskspråkiga delegater av samrådsgruppen för nationella minoriteter utarbetar regionens minoritetspolitiskprogram för finska språket.

 

 

Finskspråkiga delegater av samrådsgruppen för nationella minoriteter

 

Tarmo Ahonen

Ilkka Pasanen

Minna Salow